Tipografie Alexandria

TIPOALEX

Tipografi Alexandria reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Tipografie Alexandria: TIPOALEX.

Tipografia a luat fiinţă în anul 1971 ca o secţie a tipografiei "Informaţia" din Bucureşti.

Scopul principal pentru care a fost înfiinţată fiind tipărirea formularelor tipizate pentru economie şi a ziarului local "Teleormanul".

În anul 1994, prin procesul de privatizare denumirea tipografiei s-a schimbat în S.C. TIPOALEX S.A. Alexandria, denumire care o poartă şi astăzi.

Experienţa în domeniul tipografic a angajaţilor şi-a spus cuvântul de-a lungul timpului şi lucrările executate sunt de calitate superioară.

S..C. TIPOALEX S.A. Alexandria, execută cărţi, manuale şcolare, etichete, pliante color, afişe, agende, imprimate tipizate, calendare, coperţi proiecte de diplomă şi alte lucrări specifice, la o calitate ridicată.

Datorită dotării cu personal şi utilaje specifice a fost agreată de C.N. Imprimeria Naţională Bucureşti, care a comandat tipografiei S.C. TIPOALEX S.A. Alexandria tipărirea formularelor cu regim special, chitanţe, facturi fiscale, şi avize de exepediţie, fiind singura tipografie din judeţul Teleorman agreeată de Imprimeria Naţională.

În prezent, toate maşinile de tipar sunt offset, formatul de 50 x 70 cm asigură o productivitate bună cât şi o calitate corespunzătoare, fiind cea mai dotată tipografie din zonă din punct de vedere tehnic, dar şi din punct de vedere spaţii de producţie şi personal.

De asemenea, tipografia dispune şi de prese specializate pentru fabricarea ambalajelor din carton.

Spaţiile de producţie, însumează aproximativ 1000 metri pătraţi, amenajate corespunzător organizării unei tipografii.

Clienţii care apelează la serviciile oferite de tipografie sunt instituţii publice (Consiliul Judeţean Teleorman, primării, Inspectoratul ªcolar, unităţi de învăţământ, alte servicii bugetare), firme particulare, persoane fizice, acoperind toată aria judeţului Teleorman cât şi din alte judeţe ale ţării. Dosarul depus pentru licitaţie cuprinde şi formularul D (trei exemple de contracte derulate) pentru dovedirea experienţei în domeniul tipăririi şi livrării tipizatelor pentru învăţământ.

De asemenea, Editura TIPOALEX, a editat şi tipărit cărţi atât de autori teleormăneni cât şi din alte localităţi din ţară, fiind şi membră a Asociaţiei Editurilor cu Profil Pedagogic din România.

Cu o experienţă de peste 30 de ani în domeniu, S.C. TIPOALEX S.A. Alexandria este şi rămâne TIPOGRAFIA judeţului Teleorman.

Sursa: www.tipoalex.ro